Conceptes d'autoliquidacions disponibles per a l'Entitat emissora de Ayuntamiento de Benicàssim

La següent taula mostra el llistat de conceptes disponibles en l'ajuntament per a generar la seua autoliquidació.
Polse sobre el concepte que desitge liquidar per a començar amb el procés de generació de la seua ordre de pagament, que bé podrà pagar de forma presencial en una entitat bancària o de forma telemàtica mitjançant el Gestor de Pagaments Electrónics.

Codi Nom del concepte Tipus d'Accés
016 TASAS POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL | TAXES PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CEMENTERI MUNICIPAL No requerix autenticació
003 MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS (solo para altas nuevos vehículos) | MATRICULACIÓ DE VEHICLES (només per a altes nous vehicles) No requerix autenticació
042 Precios Públicos Aula Mentor No requerix autenticació
044 TASA POR OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA | TAXA PER OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA No requerix autenticació
021 TASA POR LA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL EN ACTIVIDADES COMERCIALES, DE SERVICIOS, RECREATIVAS O INDUSTRIALES | TAXA PER LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA MUNICIPAL EN ACTIVITATS COMERCIALS, DE SERVEIS, RECREATIVES O INDUSTRIALS No requerix autenticació
030 TASA POR CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL / TAXA PER CELEBRACIÓ DE MATRIMONI CIVIL No requerix autenticació
029 TASA POR CONCURRENCIA A LAS PRUEBAS SELECTIVAS DEL CERTAMEN INTERNACIONAL DE GUITARRA "FRANCISCO TÁRREGA" | TAXA PER CONCURRÈNCIA A les PROVES SELECTIVES DEL CERTAMEN INTERNACIONAL DE GUITARRA "FRANCISCO TÁRREGA" No requerix autenticació
018 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS | TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS No requerix autenticació
040 PRECIO PÚBLICO ESCUELA PARA ADULTOS | PREU PÚBLIC ESCOLA PER A ADULTS No requerix autenticació

Històric de les meues autoliquidacions

Pot accedir a l'històric de les seues autoliquidacions generades pulsant el botó Les meues autoliquidacions a través del cual accedirà a la seua zona privada mitjançant certificat digital o dni electrònic.

Accès a la zona privada a través d'un certificat digital o DNI electrònicAjuntament de Ayuntamiento de Benicàssim
Ayuntamiento de Benicàssim C/ Médico Segarra 4 CP 12560 Tfno. 964 30 09 62 e-mail: notificaciones@benicassim.org