Conceptes d'autoliquidacions disponibles per a l'Entitat emissora de Manises

La següent taula mostra el llistat de conceptes disponibles en l'ajuntament per a generar la seua autoliquidació.
Polse sobre el concepte que desitge liquidar per a començar amb el procés de generació de la seua ordre de pagament, que bé podrà pagar de forma presencial en una entitat bancària o de forma telemàtica mitjançant el Gestor de Pagaments Electrónics.

Codi Nom del concepte Tipus d'Accés
030 Impost sobre vehicles a tracció mecànica No requerix autenticació
051 Preu públic per menjador escolar de les escoles infantils municipals No requerix autenticació
066 Preu públic activitats joventut No requerix autenticació
072 Matrícula tallers cultura No requerix autenticació
021 Llicència d'obertura d'establiments (Innòcues. Llicències i comunicacions ambientals) i llicències d'espectacles No requerix autenticació
057 Taxa per parades, barraques i altres atraccions situades en terreny d'us públic No requerix autenticació
046 Escola d'estiu - Campament Urbà No requerix autenticació
044 Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic No requerix autenticació
052 Preu públic per serveis educatius municipals No requerix autenticació
005 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres No requerix autenticació

Històric de les meues autoliquidacions

Pot accedir a l'històric de les seues autoliquidacions generades pulsant el botó Les meues autoliquidacions a través del cual accedirà a la seua zona privada mitjançant certificat digital o dni electrònic.

Accès a la zona privada a través d'un certificat digital o DNI electrònicAjuntament de Ayuntamiento de Manises
tributos@manises.es