Conceptes d'autoliquidacions disponibles per a l'Entitat emissora de AJUNTAMENT D'ONTINYENT

La següent taula mostra el llistat de conceptes disponibles en l'ajuntament per a generar la seua autoliquidació.
Polse sobre el concepte que desitge liquidar per a començar amb el procés de generació de la seua ordre de pagament, que bé podrà pagar de forma presencial en una entitat bancària o de forma telemàtica mitjançant el Gestor de Pagaments Electrónics.

Codi Nom del concepte Tipus d'Accés
038 Lloguer de Vivendes No requerix autenticació
803 IVTM - Liquidacions especials No requerix autenticació
018 Taxa d'expedició de documents - Policia Local No requerix autenticació
106 Taxa per declaració responsable per a la primera, segona o posterior ocupació d'edificacions, instal·lacions i vivendes. No requerix autenticació
003 Impost vehicles tracció mecànica (IVTM) No requerix autenticació
021 Taxa per tramitació d'instruments d'intervenció ambiental No requerix autenticació
016 Taxa Servei de Cementeri No requerix autenticació
107 Taxa expedició documents - Urbanisme No requerix autenticació
105 P.P. Utilitzacio Coworking No requerix autenticació
044 Aprofitament domini públic amb materials de construcció No requerix autenticació

Històric de les meues autoliquidacions

Pot accedir a l'històric de les seues autoliquidacions generades pulsant el botó Les meues autoliquidacions a través del cual accedirà a la seua zona privada mitjançant certificat digital o dni electrònic.

Accès a la zona privada a través d'un certificat digital o DNI electrònicAjuntament de Ontinyent
Pl. Major, 1 - Ontinyent - Telèfono 962918200