Conceptes d'autoliquidacions disponibles per a l'Entitat emissora de Ajuntament de Puçol - CIF: P4620700G

La següent taula mostra el llistat de conceptes disponibles en l'ajuntament per a generar la seua autoliquidació.
Polse sobre el concepte que desitge liquidar per a començar amb el procés de generació de la seua ordre de pagament, que bé podrà pagar de forma presencial en una entitat bancària o de forma telemàtica mitjançant el Gestor de Pagaments Electrónics.

Codi Nom del concepte Tipus d'Accés
079 LUDOTECA No requerix autenticació
020 TASA POR LICENCIAS URBANÍSTICAS No requerix autenticació
018 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS No requerix autenticació
110 TASA POR DERECHOS DE EXAMEN No requerix autenticació
086 FIANZA PATRIMONIO No requerix autenticació
003 IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA No requerix autenticació
078 ESCOLES DE TEMPS LLIURE No requerix autenticació
115 TALLERES DE JUVENTUD No requerix autenticació
085 FIANZA URBANISMO No requerix autenticació
087 FIANZA SERVICIOS SOCIALES No requerix autenticació

Històric de les meues autoliquidacions

Pot accedir a l'històric de les seues autoliquidacions generades pulsant el botó Les meues autoliquidacions a través del cual accedirà a la seua zona privada mitjançant certificat digital o dni electrònic.

Accès a la zona privada a través d'un certificat digital o DNI electrònicAjuntament de Puçol
Plaça Beato de Ribera 15, 46530 Puçol, Tfno: 961421303