Conceptes d'autoliquidacions disponibles per a l'Entitat emissora de Ajuntament de Puçol - CIF: P4620700G

La següent taula mostra el llistat de conceptes disponibles en l'ajuntament per a generar la seua autoliquidació.
Polse sobre el concepte que desitge liquidar per a començar amb el procés de generació de la seua ordre de pagament, que bé podrà pagar de forma presencial en una entitat bancària o de forma telemàtica mitjançant el Gestor de Pagaments Electrónics.

No s'han trobat conceptes d'autoliquidació per a l'entitat emissora actual

Històric de les meues autoliquidacions

Pot accedir a l'històric de les seues autoliquidacions generades pulsant el botó Les meues autoliquidacions a través del cual accedirà a la seua zona privada mitjançant certificat digital o dni electrònic.

Accès a la zona privada a través d'un certificat digital o DNI electrònicAjuntament de Puçol
Plaça Beato de Ribera 15, 46530 Puçol, Tfno: 961421303